Registrácia Predajcu

Máte predajňu ale uniká Vám online obchod? U nás môžete predávať za pár minút novým zákazníkom. Staňte sa Predajcom!

Registrácia

Používateľské meno*

E-mail*

Meno

Priezvisko

Názov Predajcu*

https://www.ipresov.sk/predajca/[nazovpredajcu]

Adresa prevádzky*

Doplnenie adresy

Krajina*

Mesto alebo Obec

Upresnenie lokality

PSČ*

Telefónne čislo*

Webstránka

IČO a DIČ*

Popis činnosti a produktov (tovaru/služieb)*

Heslo*

Potvrdiť Heslo*

* Prečítal som si a porozumel som s  Obchodné podmienky Predajcu

usmernenia

Ako sa stať Predajcom na stránke iPresov.sk ?

Keďže ide o regionálny projekt, Predajca by mal v prvom rade podnikať v meste Prešov, prípadne v blízkom okolí, teda mať tu sídlo alebo prevádzku/aktívny predaj. Avšak POZOR! Nezabúdajte, že každý PREDAJCA vystupuje na stránke www.ipresov.sk ako samostatný právny subjekt a je sám zodpovedný za ponúkaný tovar, jeho prezentáciu, kvalitu, cenu, ... tak aj za nastavenie svojich vlastných dopravných a obchodných/reklamačných podmienok. A ako sa teda stať Predajcom? Tu je postup:
contract

1. PRED-REGISTRÁCIA

Prvý a základný krok je prečítanie všetkých podmienok a informácií na tejto podstránke, ktoré sa týkajú povinností Predajcov na tejto online predajnej platforme. Po ich uzrozumení je potrebné vyplniť a odoslať horeuvedený registračný formulár. Následne počkať na schválenie administrátorom.

survey

2. (NE) SCHVÁLENIE

Každý PREDAJCA a jeho registrácia sa posudzuje individuálne. Administrátor vyhodnotí zloženie produktov, ich koncepčná vhodnosť na tento portál, sídlo/prevádzka a pod.. Podľa toho je Predajca buď schválený alebo zamietnutý, o čom bude max. do 48 hodín upovedomený.

computer

3. NASTAVENIE OBCHODU

Keď je Váš profil Predajcu schválený, môžete sa prihlásiť do svojho registračného konta a prejsť tak nastavením celého Profilu Predajcu. Dôležité sú kontaktné informácie, obchodné a reklamačné podmienky ako aj rôzne grafické prvky viditeľné na Profile Predajcu.

delivery-box

4. NASTAVENIE DOPRAVY

Tento krok je veľmi dôležitý! Je možné si nastaviť fixné ceny za dopravu či donášku podľa lokality, alebo ceny podľa váhy celkovej objednávky (tieto typy sa nedajú kombinovať, čiže sa treba vopred rozhodnúť, aký typ dopravy chcete použiť pre svoj Obchod). Nastavte si to pred pridaním prvého produktu.

shopping-bag

5. PRIDANIE PRODUKTOV

Prvý produkt pridajte až potom, keď budete mať nastavený naozaj celý Profil Predajcu. Pridávanie samotných produktov je jednoduché, môžete nastavovať akciové ceny, rôzne varianty produktu, fotogalériu, výber kategórie a tagov (vlastností) či technické parametre produktu.

ecommerce

6. PREDAJ & DOKLADY

Predaj prebieha formou zaplatenia Objednávky cez platobnú kartu alebo v hotovosti. Každopádne Kupujúcemu je vždy potrebné vydať doklad zo strany Predajcu, teda od Vás. Objednávky zaplatené platobnou kartou Vám budú vyplácané 2x mesačne na Vami zadaný bankový účet.

Tento predajný priestor na stránke www.ipresov.sk je Sprostredkovateľom predaja medzi registrovaným Predajcom (Vami) a Kupujúcim. Predajca by mal podnikať v meste Prešov (príp. v blízkom okolí), teda mať tu sídlo alebo prevádzku/aktívny predaj. Objednávky môže Predajca sledovať vo svojom registračnom konte, a o každej objednávke príde Predajcovi na registračný e-mail aj notifikácia hneď po zrealizovaní objednávky Kupujúcim. Všetky následné prípadné konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie/dovozu či prebratia alebo reklamácie tovaru rieši už Predajca (Vy) priamo s Kupujúcim. Rovnako doklad za nákup je oprávnený vydávať výhradne Predajca, ktorý tovar dodáva, teda Vy.

cenník

Aktuálny cenník a predajné podmienky

V prípade Predajcu si treba uvedomiť, že tento portál v spojení s reklamou na sociálnych sieťach môže byť veľmi silný regionálny marketingový priestor. Za ktorý viacmenej platíte na základe reálne vykonaných objednávok, na ktorých ste zarobili aj Vy. Je to férová reklama za rozumnú cenu 😉 A aká je ta cena, sa dozviete tu:
business-and-finance

6% PROVÍZIA

Za poskytnutie priestoru na prezentáciu Predajcu a jeho produktov si ako Sprostredkovateľ nárokujeme províziu vo výške 6% z ceny každého predaného produktu (samozrejme bez poplatkov za poštovné), fakturovanú 1x mesačne.

appointment

OD 9€/MES. FIX

Základný administratívny mesačný poplatok (fix) je v cene 9€ za balíček 50 produktov (za ďalších 51-100 sa pripočíta ďalších 9€, atď.). Avšak spoplatňuje sa iba vtedy, ak výška hodnoty 6% provízie neprekročí za daný mesiac túto hodnotu fixu.

bullhorn

REKLAMNÉ BENEFITY

V cene % provízie či mesačného fixu získavate hlavne reklamné benefity na silnom regionálnom projekte – a to zalistovanie produktov a ich prezentácia na silných sociálnych sieťach projektu #ipresov – hlavne na sieti Instagram.

Príklad z praxe: Prevádzka reštaurácie ponúka donášku a zaregistruje sa ako Predajca. Nastaví si Profil Predajcu, pridá jedlá a začne predávať. My jej aktívne robíme podporu na našich sociálnych sieťach. Objednávky začnú prichádzať aj cez platobné karty, aj platby v hotovosti. V oboch prípadoch je Reštaurácia povinná vydávať ku každej objednávke Kupujúcemu doklad – napr. pokladničný blok. Z objednávok na hotovosť inkasuje peniaze rovno od Kupujúceho. V prípade platobnej karty idú platby na virtuálny online účet, z ktorého budeme 2x mesačne posielať Reštaurácii tieto platby v spoločnej výške za 1 periódu (teda za 2 týždne). Za sprostredkovanie platby kartou už teda Predajca neplatí žiadne ďalšie poplatky navyše! Za 1 mesiac činili objednávky produktov reštaurácie napr. 400€, z čoho provízia 6% za sprostredkovanie vychádza 24€. Keďže provízia z predaja za daný mesiac je vyššia ako 9€ fix, fix sa už neplatí! Reštaurácii teda príde za daný mesiac len faktúra na 24€ za sprostredkovanie reálneho predaja. V tom je zarátaná technická správa, naša práca na sociálnych sieťach, rast projektu a ďalšia regionálna reklama ako podpora projektu. Jednoducho férová reklama 😉

PS: SCHVÁLENÝ PREDAJCA JE POVINNÝ OZNAČIŤ SVOJU PREVÁDZKU LOGOM #IPRESOV (nálepky dodáme my)